گروه فرهنگی دنیای نیاز به نـماز - شکیـات نـماز - اولین شبکه طرح یاوران نماز

فراخوان وبلاگی نـماز
صفحات ویژه ی نـماز
سامانه پـیـامك نـماز
کانال نـماز در آپارات
موضوعات مطالب
شکیات صحیح نماز با تصویر

شکیات صحیح نماز در تصویر بالا بطور خلاصه مطرح و نمایش داده شده است.

نکته: برای دریافت سایز اصلی تصویر، لطفا بر روی تصویر کلیک فرمایید.

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/305

دسته بندی مطالب نـماز: شکیـات نـماز
25 17 29 5000
                          

| پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ | | 21:51 | | سجّـاد جـوادی |
نماز مسافر
مسافر می تواند در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند.

ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزو این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند احتیاط مستحب آن است که شکسته بخواند اگر چه اقوی، صحت تمام است و نیز مسافر می تواند در حرم و رواق حضرت سید الشهدا علیه السلام بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند.

کسی  که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند؛ نمازش باطل است. و نیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند باید نماز را دوباره بخواند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید ...

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/225

دسته بندی مطالب نـماز: شکیـات نـماز
25 17 29 5000
                          

| جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | | 12:36 | | سجّـاد جـوادی |
حکم سجده و تشهد فراموش شده و نحوه انجام سجده سهو
سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را بجا می آورد باید تمام شرایط نماز؛ مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد.

اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین کند که قضای کدام یک از آنها است .

اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده، اول قضا نماید و اگر نداند کدام اول فراموش شده باید احتیاطا یک سجده و تشهد و بعد یک سجده دیگر بجا آورد یا یک تشهد و یک سجده و بعد یک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قضا نموده است .

اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیافتد نماز باطل می شود مثلا پشت به قبله نماید باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است .

اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را فراموش کرده باید قضای سجده ای را که فراموش کرده بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه و اگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می شود مثل آن که سهوا حرف بزند باید سجده یا تشهد را قضا کند.

اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، به احتیاط واجب باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو نیز بجا آورد.

اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب نیست قضا نماید.

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.

کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز، سجده یا تشهد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا آورد.

اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر وقت نماز هم گذشته بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.

نحوه انجام سجده سهو:

دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید:  " بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله " یا "بسم الله و بالله اللهم صلی علی محمد و آل محمد "

ولی بهتر است بگوید "بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته " بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/204

دسته بندی مطالب نـماز: شکیـات نـماز
مطـالـب مشـابــــه نـماز: سجده سهو
25 17 29 5000
                          

| پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | | 21:36 | | سجّـاد جـوادی |
شکیات نماز
شکیات بر 23 قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است .

شکهاى باطل :

اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است :
1. شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو رکعتى
2. شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى
3. در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى یک در میان باشد.
4. اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند.
5. شک بین 2 و 5 یا 2 و بیشتر از 5.
6. شک بین 3 و 6 یا 3 و بیشتر از 6.
7. شک بین 4 و 6 و یا 4 و بیشتر از 6.
8. شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده

شکهائى که نباید به آن ها اعتنا کرد:

1. شک در چیزى که نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اینکه در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده یا نه .

2. شک بعد از سلام نماز.

3. شک بعد از گذشتن وقت نماز.

4. شک کسى که زیاد در نماز شک مى کند که به او کثیرالشک مى گویند.

5. شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و یا شک ماءموم در رکعتهاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شک از خود مى کند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را انجام مى دهد.

6. شک در نمازهاى مستحبى.

شکهاى صحیح

در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند باید به دستورات زیر عمل نماید:

1. نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذارد و یک رکعت دیگر را مى خواند و نماز را تمام مى کند سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو رکعت نشسته مى خواند.

2. شک بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند و دو رکعت نماز احتیاط مى خواند.

3. شک بین دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند آنگاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته مى خواند.

4.شک بین چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مى کند.

5- شک بین سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند وبعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده مى خواند.

6. شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند.

7. شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند.

8. شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار، بنشیند و سلام دهد سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند.

9. شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/203

دسته بندی مطالب نـماز: شکیـات نـماز
25 17 29 5000
                          

| پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | | 21:31 | | سجّـاد جـوادی |
هنگام شک در طلوع آفتاب، نماز صبح را به چه نیتی بخوانیم؟
هنگام شک در طلوع آفتاب، نماز صبح را به چه نیتی بخوانیم؟

به نیت مافی الذمه.

" برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ درباره نماز"

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/174

دسته بندی مطالب نـماز: شکیـات نـماز
مطـالـب مشـابــــه نـماز: نیت مافی الذمه, نماز صبح, شک در طلوع آفتاب
25 17 29 5000
                          

| جمعه سوم آذر ۱۳۹۱ | | 20:56 | | سجّـاد جـوادی |
در چه مواردی نماز احتیاط واجب می شود، و طریقه آن را بیان کنید؟
در چه مواردی نماز احتیاط واجب می شود، و طریقه آن را بیان کنید؟

مواردی که نماز احتیاط واجب می شود عبارت اند از:

الف) شک بین 3 و 2؛

ب) شک بین دو و چهار ؛

پ) شک بین دو و سه و چهار؛

ت) شک بین سه و چهار؛

ث) شک بین چهار و پنج  در حال قیام؛

ج) شک بین سه و پنج؛

چ) شک بین سه و چهار و پنج؛

ح) اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلاً دو رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته؛ ولی ندادند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده، به احتیاط واجب باید نماز احتیاط بخواند.

نماز احتیاط بلافاصله پس از اتمام نماز، بجا آورده می شود و همانند نمازهای دیگر است. ولی پس از حمد سوره نباید خوانده شود.

"برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ دربارهء نماز"

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/153

25 17 29 5000
                          

| سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | | 17:28 | | سجّـاد جـوادی |
وظیفهء کثیر الشک چیست؟ (احکام نمـاز)

وظیفهء کثیر الشک چیست؟

الف) اگر شک در رکعات نماز دارد؛ چنانچه طرف بیشتر شک، نماز را باطل نمی کند، بنا را بر بیشتر می گذارد؛ مثلاً در شک بین سه و چهار بنا را بر چهار می گذارد. ولی چنان چه طرف بیشتر نماز را باطل می کند، بنا را بر کمتر می گذارد؛ مثلاً در شک بین چهار و پنج، بنا را بر چهار می گذارد.

ب) اگر شک در اجزای نماز است، چنانچه انجام آن نماز را باطل نمی کند، باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده است، مثلاً شک کند یک سجده به جا آورده یا دو سجده، بنا می گذارد بر انجام دو سجده؛ ولی چنانچه انجام آن، نماز را باطل می کند باید بنا را بر آن بگذارد که انجام نداده است؛ مثلاً شک کند یک رکوع به جا آورده یا دو تا، بنا می گذارد بر انجام یک رکوع.

"برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ دربارهء نماز"

احکام نماز، شکیات نماز ص 130

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/139

25 17 29 5000
                          

| جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ | | 9:41 | | سجّـاد جـوادی |
کثیر الشک
کثیر الشک به چه کسی گفته می شود؟

کثیر الشک کسی است که در یک نماز سه مرتبه شک کند، یا در سه نماز پشت سر هم - مثلاً نماز صبح، ظهر و عصر - شک کند.

"برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ دربارهء نماز"

منبع مطلب: http://www.worldprayer.ir/post/138

25 17 29 5000
                          

| چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۱ | | 22:27 | | سجّـاد جـوادی |